Språket i fokus

På Drottninghögsskolan lägger vi stort fokus på elevernas språkutveckling. Enligt många forskare lär vi oss språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Vi använder oss därför av något som kallas för genrepedagogik. Det innebär att pedagogerna arbetar parallellt med språkinlärning och ämnesinlärning.

Eleverna får lära sig nya kunskaper i ett ämne och samtidigt öva på språket genom att studera olika textgenrer. Eleverna får med hjälp av mallar lära sig hur olika texter ska skrivas, som till exempel en argumenterande, beskrivande eller förklarande text.

Hur skriver jag egentligen en fiktiv saga? Vad krävs för att fånga en läsares intresse i min text om skogen? Vad ska finnas med i en faktaruta? Hur ska jag skriva för att övertyga andra att tycka precis som jag? Eleverna får lära sig att olika texter har olika syften och att de därmed är uppbyggda på olika sätt. Arbetssättet hjälper eleverna att upptäcka de mönster och nivåer som finns i språket.