Genrepedagogik

Drottninghögsskolan är en interkulturell skola där cirka 92 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Det betyder att elevernas lärande sker på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Vi vill öka elevernas måluppfyllelse genom att bredda elevernas språkliga resurser.

Varför genrepedagogik?

Elevernas kunskaper och förmågor utvecklas mest effektivt när man väver ihop språkutveckling och kunskapsutveckling. Genrepedagogik ger läraren ett verktyg för att kunna arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning. Arbetssättet ger lärarna och eleverna ett gemensamt språk för att tala om språk.

Vad är genrepedagogik?

Genrepedagogik är en undervisningsmodell inspirerad av ett australiensiskt arbetssätt.  Modellen syftar till att höja nivån på såväl språk som ämneskunskaper hos eleverna. Stöd i den språkliga utvecklingen är viktig att ge, såväl från läraren som mellan eleverna.

Kurs och kollegial handledning

Lärarnas kompetens och undervisningsutformning gör skillnad i elevernas lärande. Särskilt när det gäller elever som inte ännu behärskar svenska språket. För att sprida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt erbjuder vi kompetensutveckling och stöd till alla våra lärare, i form av kurser och handledning i genrepedagogik. Det ger en möjlighet att få en kunskapsbas i att arbeta språkinriktat i alla ämnen. Arbetssättet hjälper elever att erövra skolspråket och upptäcka språkliga mönster i olika sammanhang och att öka elevernas möjlighet att uppnå läroplanens mål.