Alla har en mentor

Alla elever på vår skola har en egen mentor, en lärare som följer elevens skolarbete. Mentorns uppgift är att stötta, motivera, uppmuntra och utmana eleven så att hon eller han klarar sina studier på bästa sätt. Mentorn fungerar också som en länk mellan skola och hem och är den som i första hand kommunicerar med dig som förälder.

Eleverna träffar sin mentor för så kallade mentorssamtal ungefär var tredje vecka. Då utvärderar de elevens senaste studieresultat, sätter upp mål för kommande veckor och pratar allmänt om hur eleven mår. Eleven får också tillfälle att ta upp egna frågor och funderingar kring skolarbetet. Många tycker att kontakten med sin mentor skapar trygghet och motivation.

Du som är förälder har ditt barns mentor som främsta kontakt på skolan. Minst en gång per termin är du välkommen på utvecklingssamtal tillsammans med ditt barn och mentorn. Då pratar ni om ditt barns utveckling och lägger upp långsiktiga mål för skolarbetet.