IKT

För att uppnå maximal måluppfyllelse ska alla barn oavsett ålder ges möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med de digitala hjälpmedel som skolan kan erbjuda. Progressionen i lärandet att använda digitala verktyg skall stimulera elevens individuella kunskapsnivå.

På Drottninghögsskolan har alla elever varsin iPad. Vi tror på att ha en variation av digitala verktyg, och låta eleverna få möjlighet att lära sig använda flera verktyg. Skolan har tillgång till PC, Chromebooks, MacAirBooks och iPads som kan bokas för att användas i undervisningen.