Hälsa

På Drottninghögsskolan finns ett stort hälsoarbete som all personal på skolan är involverad i. Anledningen till skolans hälsoarbete är att vi ser ett stort samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse.

På Drottninghögsskolan fokuserar vi varje dag på mer rörelse och hälsofrämjande aktiviteter. Genom pausgympa  på lektionerna, hälsoråd, samarbete med föreningar, rastaktiviteter och en bred och allsidig idrottsundervisning inspireras eleverna till rörelse och bättre hälsa.

Drottninghögsskolan gör satsningar på personalen. Utöver friskvårdsbidraget erbjuds personalen hälsoaktiviteter i form av after work i hälsans tecken. Det kan vara allt från mindfulness till cirkelträning.