Fritidshem

På Drottninghögsskolan har vi ett fritidshem för alla våra elever, både före och efter skolan. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull och stimulerande fritid.

Leken är en viktig del i fritidshemmet. Här ges barnen möjlighet att bearbeta intryck, utveckla sin fantasi, kreativitet, kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är också i leken barnen övar turtagning, uthållighet och koncentration. Viktig är att personalen finns nära och är uppmärksamma på hur leken fortskrider.