Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. Därför har vi både elevråd och matråd där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

Elevrådet

Elevrådet består av två representanter från varje klass som regelbundet har möten där även representant från skolans ledning är med. Elevrådet är även ambassadörer för skolan och medverkar i många viktiga sammanhang som till exempel Öppet hus och skolavslutningar.

Matrådet

Matrådet består av representanter från årskurs 1 – 6, representanter från skolans ledning, restaurangvärdinna, skolsköterska och personal från måltidsservice. De träffas några gånger per termin och diskuterar maten på skolan. Eleverna får föra fram sina önskemål och ge förslag på vad som kan förbättras. De har bland annat fått vara med och utvärdera ”vegetariska torsdag” och utbudet av grönsaker.