Så arbetar vi

Drottninghögsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på stadens egna skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Hos oss har alla elever en utvecklingsplan som utgår från deras förutsättningar, behov och drömmar. Både elever och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Språkutvecklande arbetssätt

Drottninghögsskolan är en interkulturell skola där cirka 95% av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Det betyder att elevernas lärande sker på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Vi vill öka elevernas måluppfyllelse genom att bredda elevernas språkliga resurser. Elevernas kunskaper och förmågor utvecklas mest effektivt när man väver ihop språkutveckling och kunskapsutveckling.

Lärarna utbildas i en rad verktyg för att kunna arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning. Arbetssättet ger lärarna och eleverna ett gemensamt språk för att tala om språk.

Kurs och kollegial handledning

Lärarnas kompetens och undervisningsutformning gör skillnad i elevernas lärande. Särskilt när det gäller elever som inte ännu behärskar svenska språket. För att sprida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt erbjuder vi kompetensutveckling och stöd till alla våra lärare. Arbetssättet hjälper elever att erövra skolspråket och upptäcka språkliga mönster i olika sammanhang och att öka elevernas möjlighet att uppnå läroplanens mål.

Hälsa

På Drottninghögsskolan finns ett stort hälsoarbete som all personal på skolan är involverad i. Anledningen till skolans hälsoarbete är att vi ser ett stort samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse.

På Drottninghögsskolan fokuserar vi varje dag på mer rörelse och hälsofrämjande aktiviteter. Genom brain breaks pausgympa på lektionerna, hälsoråd, samarbete med föreningar, rastaktiviteter, utomhuspedagogik och en bred och allsidig idrottsundervisning inspireras eleverna till rörelse och bättre hälsa.

Drottninghögsskolan gör satsningar på personalen. Utöver friskvårdsbidraget erbjuds personalen hälsoaktiviteter i form av after work i hälsans tecken. Det kan vara allt från mindfullness till cirkelträning.

IKT

För att uppnå maximal måluppfyllelse ska alla barn oavsett ålder ges möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med de digitala hjälpmedel som skolan kan erbjuda. Progressionen i lärandet att använda digitala verktyg skall stimulera elevens individuella kunskapsnivå.

På Drottninghögsskolan har alla elever. Vi tror på att ha en digital variation och låta eleverna få möjlighet att lära sig använda flera verktyg, på ett naturligt sätt i undervisningen.