Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. På skolan finns det en skolsköterska, skolpsykolog och kurator som har i uppgift att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö.

Skolsköterska

Jenny Berglund
Telefon: 0729-66 67 14

Skolpsykolog

Jenny Aggebrandt
Telefon: 042-10 39 63

Skolkurator

Annie Steffert
Telefon: 0708-64 59 62