Råd och stöd

Drottninghögsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. På Drottninghögsskolan finns det en skolsköterska, skolpsykolog och kurator som har i uppgift att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö.