Ljud och ljus förenar skolan med området runtomkring

Skolgården är den där ytan mittemellan. Platsen mellan skolhuset och samhället runt omkring som lätt får känslan av ingemansland. Men vad händer om vi låter eleverna sätta spår i utanför skolan och de boende i närområdet får komma in? Hur får vi skolgården och närsamhället att möta varandra?

För att få det att ske har vi på Drottninghögsskolan plockat bort staketet men vi har också gjort det möjligt att visa besökare i utemiljön vad som händer innanför skolans väggar. Med hjälp av en högtalare och flera smarta belysningsstolpar kan berättelser och bilder ta plats och inspirera den som besöker platsen.

Kanske kan du höra en berättelse skriven av en elev i årskurs 5 skrivit när du slår dig ner på bänken. Och ljuset som faller över marken kan komma från en bild skapad av en annan, yngre eller äldre, elev. Ljud och ljus kan förändras över tid och utifrån vad som pågår i skolan. Skolan styr det du hör och ser via en app i sina mobiltelefoner.

Elevernas ville ha ljus – då fick de det

Eleverna på skolan önskade tydligt att utemiljön skulle kompletteras med IoT-lösningar* som ljud och ljus.

För att involvera eleverna i planeringsarbetet med den nya utemiljön fick skolan under hösten 2021 besök av ljusdesigners från Utskottet och landskapsarkitekter från Disorder. Tillsammans genomförde de workshops med eleverna under tre dagar för att utforska hur ett framtida ljuskonstverk på skolgården skulle kunna se ut. Resultatet blev en ljusresa där eleverna fick vara med och utforska en rad möjliga vägar framåt.

* IoT – Internet of things – är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor.