En grön och skön plats

På Drottninghögsskolan skolgård ville vi öka den biologiska mångfalden. Varför då? Jo, biologisk mångfald är helt avgörande för allt liv på jorden. Det gröna skapar friska ekosystem som i sin tur skapar ekosystemtjänster som ger oss mat, rent vatten, reglerar vårt klimat och skyddar oss. Gröna artrika utemiljöer är framtidens skolgårdar.

Grönt är också skönt för både kropp och själ. Skolan har skapat en skogsinspirerad plats, en levande och grön oas med växter och småkryp. Träd, buskar och stenar skapar rum för eleverna att leka mer skyddat och för att hitta lugnet som behövs i vardagen.

Artrika utemiljöer? Det får vi när vi ser till att ha många olika naturtyper som är hem för massa olika arter. Det handlar om olika vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter och deras livsmiljöer. Det betyder också att platsen nu blivit bättre för både djuren, naturen och invånarna i Helsingborg.

Grönare städer är framtidens städer

Vi människor mår också bra av att ha växter och djur runt oss. Till exempel har forskning visat att ju fler olika sorters fågelläten vi hör runt omkring oss ju bättre tycker vi om stadsmiljön.

Förskolan, skolan och fritidshemmet har mycket att vinna på en grön utemiljö. Regelbunden fysisk aktivitet och naturkontakt under skoldagen har en rad positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga och undervisning. Att undervisa utomhus kan alltså leda till bättre skolprestationer, förbättrat arbetsminne och minskad sjukfrånvaro. Undervisning utomhus bygger ofta på en pedagogik som främjar inflytande och delaktighet, reflektion och kreativt skapande.