Från grusplan till skog

Lockar grus till rörelse? På Drottninghögskolan såg vi att barnen inte lockades till lek. Tidigare hade skolgården en klassisk, stor grusplan – en sådan som har funnits på de flesta skolgårdar genom tiderna men som inte används av eleverna längre. Grusplanen med staketet runt om upplevdes som en barriär mellan skolan och resten av samhället. Nu är grusplanen uppgrävd, staketet borta och flera sorters träd och buskar är planterade.

Vi bestämde oss för att låta platsen bli en skog, full av ny teknik. Våra elever har varit medskapare under projektet och resultatet  – en skogsinspirerad plats, skapad för både rörelse och återhämtning.

Platsen används också som testbädd för ett uteklassrum och vad som händer när eleverna får använda sin kreativitet för att skapa platsen. Bland träden och buskarna kan man nu springa, leka och lära – men också ta det lugnt mellan lektionerna.

Biologisk mångfald har varit en del i processen, något som inte bara är en viktig del av elevernas lärande, utan också för det hållbarhetstänk som genomsyrar projektet. Platsen ska inte bara bidra till att göra det bättre för eleverna på skolan utan även för djur, natur och medborgare i Helsingborgs stad.