Om oss

Vår skola ligger mitt i hjärtat av Drottninghögs centrum. Hos oss kan eleverna börja i förskoleklass och sedan fortsätta upp till årskurs 6.

Drottninghög är en interkulturell skola, både bland elever och personal. Här får eleverna lära sig samarbeta med varandra, oavsett olikheter. Vi lär eleverna att leva i en globaliserad värld med en bred kunskap om olika människor och kulturer. Det är egenskaper som underlättar för eleverna när de tar steget ut i vuxenlivet.

För oss är det viktigt att skapa bra relationer mellan alla på skolan. Vi är övertygade om att det bidrar till en trygg och lugn miljö, där alla känner sig sedda. På vår skola finns det alltid vuxna som ser till att våra elever mår bra. Vi visar tydligt att vi tycker om våra elever. På samma sätt visar vi när ett beteende inte är acceptabelt.

Eftersom vi ser ett samband mellan en god hälsa och hög måluppfyllelse arbetar Drottninghögsskolan extra mycket med olika hälsosatsningar. I vårt vardagliga arbete betyder detta att alla serveras frukt varje dag, det finns extra utomhusaktiviteter på rasterna, vi lär oss återhämta våra krafter, för att bara nämna några av våra satsningar. Vi har hälsopedagoger som jobbar med både elever och personal. Regelbundna inslag av utomhuspedagogik och rörelse såväl inomhus som utomhus är ett naturligt inslag på Drottnignhögsskolan