Stödet runt våra pedagoger

Vi är en skola full med utmaningar. Men också en skola full av glädje. Det är en förmån att få arbeta på en skola där nästan alla talar mer än ett språk hemma, men vi behöver också tänka till lite extra för att vi ska öka måluppfyllelsen och skapa förutsättningar för både barn, elever och anställda att klara sitt uppdrag.

För att stötta våra pedagoger arbetar ledningsteamet med rektor, biträdande rektor och administrativ samordnare tillgängligt och nära verksamheten bland annat genom “måndagsmöte” varje måndag morgon. Den som är nyanställd på skolan får en fadder och handledning av IKT-pedagog. På skolan får alla arbetslag stöd av en skolpsykolog och en riktad utbildning, kring kulturella frågor, lågaffektivt bemötande, ledarskap med mera.

Med hjälp av ett språkutvecklande arbetssätt kan läraren arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning och det har ökat måluppfyllelsen väsentligt. På skolan finns många medarbetare som är flerspråkiga vilket hjälper till att underlätta i kommunikationen med föräldrar. Vi använder tolkar vid behov men vid enklare samtal kan eleverna hjälpa till.

Vi ser också att det finns ett stort samband mellan god hälsa och en högre måluppfyllelse. Därför har vi ett omfattande hälsofrämjande arbete. Det finns anställda hälsopedagoger som är riktade till eleverna, med tanken att god hälsa och god kondition främjar inlärning.