”Jag fick väldigt bra första intryck på min arbetsintervju. Ett och ett halvt år senare har mina första intryck förstärkts ännu mer”

Hallå där Eldin Karisik, vad jobbar du som/med på Drottninghögsskolan?

Jag jobbar som resurs i åk 5. Har hand om skolans fotbollsskolan och jobbar även lite på fritids.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag är med eleverna och att jag har varierande arbetsuppgifter.

Varför har du valt att jobba just på Drottninghögsskolan?

Jag fick väldigt bra första intryck på arbetsintervju. Nu, ca 1,5 år senare har mina första intryck förstärkts ännu mer.

Vilket råd skulle du vilja ge till en nyanställd på Drottninghögsskolan?

Lägg tiden på att lära känna eleverna individuellt!

Varför vill jag bli din kollega?

Jag är pålitlig, engagerad i det jag gör. Vill ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas.