”Hos oss blandas skratt med tårar, allvar och hårt arbete med lek, bus och dans och det är aldrig långt till en vän”

Hallå där Johan Majlove, vad jobbar du som på Drottninghögsskolan?

Jag jobbar som lärare och mentor i årskurs 3.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är den resa vi i klassen och arbetslaget gör tillsammans. Att få vara med om den utveckling och den förändring som sker, både hos de enskilda individerna, i mindre grupper och i hela klassen.

Varför har du valt att jobba just på Drottninghögsskolan?

Drottninghög är ett område i Helsingborg som jag kände till sedan tidigare som ett område med stora utmaningar vilket lockade mig när jag önskade utveckling i min karriär.

Vilket råd skulle du vilja ge till en nyanställd på Drottninghögsskolan?

Jobbet här kräver mycket engagemang men ger också oerhört mycket tillbaka till den som har ett öppet sinne och som inte tvekar att kavla upp ärmarna när det behövs.

Varför vill jag bli din kollega?

Hos oss blandas skratt med tårar, allvar och hårt arbete med lek, bus och dans och det är aldrig långt till en vän.