Du som förälder

Som förälder är du viktig för ditt barns lärande. Därför är du även viktig för oss. Vi gillar när du är frågvis och nyfiken, precis som vi. Drottninghögsskolan har alltid öppet hus och du är välkommen hit när du vill.

Minst en gång per termin är du välkommen på utvecklingssamtal och du får regelbundet information från oss på skolan. Förutom att vi har personal på skolan som talar flera språk använder vi oss ofta av tolkar. Du får gärna komma på besök när du vill. Då kan vi skapa en bra relation med varandra.

På skolan erbjuder vi en möjlighet för dig som förälder att stötta ditt barn i skolarbetet och bättre förstå barnets skolsituation. Detta gör vi genom Familjemobilisering som är ett samarbete med Socialförvaltningen. Familjemobilisering innebär att en föräldragrupp regel­bundet träffas på skolan för att diskutera hur man som förälder kan medverka till att förbättra barnens kunskaps­utveckling. Är du som förälder intresserad av detta kan du prata med ditt barns mentor.