”Det är inspirerande att arbeta med elever från olika delar av världen”

Hallå där Åsa Stenroth, vad jobbar du som på Drottninghögsskolan?

Jag är förstelärare i SvA och tillsammans med klasslärare, studiehandledare och specialpedagoger planerar och organiserar jag undervisningen för skolans nyanlända elever.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är inspirerande att arbeta med elever från olika delar av världen och utmanande att hitta framgångsrika former för att öka måluppfyllelsen för dessa elever .

Varför har du valt att jobba just på Drottninghögsskolan?

För att det är meningsfullt att jobba på en mångkulturell skola och här får jag arbeta med det jag är intresserad av, språkutvecklande undervisning.

Vilket råd skulle du vilja ge till en nyanställd på Drottninghögsskolan?

Med engagemang och intresse för eleverna skapar du goda relationer som jag tror är en förutsättning för lärande.

Varför vill jag bli din kollega?

För att du vill vara med oss och skapa förutsättningar för våra elever att lyckas.